For medlemmer

Hvis du er forhindret i at komme til en spilleaften, skal du selv finde en substitut.
Oversigten over klubbens substitutter findes her.

Hvis du ikke selv kan skaffe en substitut, eller i helt ekstraordinære tilfælde, kan du kontakte Ulla Bykær på telefon 4826 0782 / 2663 4752. 

Nødebo Bridgeklubs bestyrelse

Formand: Hans Kloch
Turneringsleder: Birger Brandis
Kasserer: Konni Østlund
Sekretær: Ulla Bykær Nielsen
Medlem: Marianne Frederiksen

Revisor: Poul Bønsøe

Bestyrelses subleant: Kurt Frederiksen
Revisor subleant: Søren Kuskner

Kasserer: Konni Østlund
Bankkonto for klubben:
Regr. nr 3544
Konto nr 3544226479